Denklemler

Sabit Sayısı
NoSabit SayısıDenklem
1.3A+B·x+C·x^2
2.3A·B^(-(1-x/C)^(2/7))
3.4A+B·x+C·x^2+D·x^3
4.4A·((C-x)/(C-B))^D
5.410^(A+B/x+C·x+D·x^2)
6.4A/B^(1+(1-x/C)^D)
7.4A+B·exp(-C/x^D)
8.4(A·x^B)/(1+C/x+D/x^2)
9.5A+B/x+C/x^3+D/x^8+E/x^9
10.5exp(A+B/x+C·ln(x)+D·x^E)
11.5A+B·x+C·x^2+D·x^3+E·x^4
12.510^(A+B/x+C·log(x)+D·x+E·x^2)
13.5A+B·(C/x/sinh(C/x))^2+D·(E/x/cosh(E/x))^2
14.6A·(1-x/F)^(B+C·x/F+D·(x/F)^2+E·(x/F)^3)