Adlandırılmış Gruplar

Ad
 
No Grup Adı Alt Miktar Üst Miktar Konsantrasyon
1. 4,4-Metilenebis (2- kloranilin) ve/veya tuzları - 0.01 ton -
2. Kanserojenler 0.5 ton 2 ton C ≥ 5 %w
3. Nikel bileşikleri - 1 ton -
4. Petrol ürünleri 2500 ton 25000 ton -
5. Poliklorodibenzofuranlar ve poliklorodibenzodioksinler (TCDD dahil) - 0.001 ton -
6. Sıvılaştırılmış çok kolay alevlenebilir gazlar (LPG dahil) ve doğal gaz 50 ton 200 ton -