Referanslar

Başlık
Yazarlar
Tarih
İlişkili
Metin
Tür
Mevcudiyet
NoTürYazarlarBaşlıkTarih
1.-Türk Boğazları Bilgi Notu-
2.-Türk Boğazlarında Deniz Trafiğinin Çevreye Olan Etkileri-
3.Michael W. RobertsAnalysis of Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE) Events at DOE Sites-
4.Tacettin ATAMANDünya Madencilik Tarihindeki Grizu ve Kömür Tozu Patlamaları-
5.Elif AyhanMarmara Earthquake Emergency Reconstruction Project (MEER)-
6.M. ErdikIstanbul earthquake rapid response and the early warning system-
7.T.C. Çevre ve Orman BakanlığıBüyük Endüstriyel Kazalar için Acil Durum Planı Genelgesi-
8.AnonimBüyük Endüstriyel Kazalar - Dünya ve Ülkemizden Bazı Örnekler-
9.ParametrixHazardous waste and remediation-
10.Pavel DanihelkaTechnological accident and natural disaster: integrated approach in prevention policy-
11.Türkiye Büyük Millet MeclisiUmumi Hıfzıssıha Kanunu1930
12.Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekaletiUmumi Hıfzıssıhha Kanununun 270'inci maddesi mucibince İktisat Vekaletinin de mütaleası alınarak vekaletimizce tanzim edilen gayri sıhhi müesseselerin sınıflarını gösterir liste1934
13.Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekaletiBirinci sınıf gayri sıhhi müesseseler1939
14.-Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu1943
15.Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekaletiUmumi Hıfzıssıhha Kanununun 270'inci maddesi mucibince İktisat Vekaletinin de mütalaası alınarak Vekaletimizce tadilen tanzim edilen gayri sıhhi müesseselerin sınıflarını gösterir liste1943
16.Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıUmumi Hıfzıssıhha Kanununun 270'inci maddesi gereğince Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının da mütalaası alınarak Bakanlığımızca tadilen düzenlenen gayrısıhhi müesseselerin sınıflarını gösterir liste1952
17.Türkiye Büyük Millet MeclisiUmumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun1959
18.D. Bruce TurnerA Diffusion Model for an Urban Area1964
19.Flinn,E. A. ve Engdahl,E. R.A proposed basis for geographical and seismic regionalization1965
20.Sabih ArıkanBatman - İskenderun Boru Hattı1966