Özellik Tahmin Ediciler

Özellik
Ad
 
NoÖzellikFazBirimAdFonksiyon
1.Buharlaşma Isısı (ΔvH)-kJ/kgBuharlaşma Isısı'ndan Özgül Buharlaşma Isısı hesabıxs_Hv_SpecificHv
2.Molar Hacim (Vm)Gazcm³/molİdeal gaz molar hacim hesabıxs_Vm_IdealGas
3.Moleküler Ağırlık (MW)-g/molKimyasal formülünden moleküler ağırlık hesabıxs_MW_Formula
4.Yoğunluk (ρ)-g/cm³Molar hacimden yoğunluk hesabıxs_d_Vm
5.Buharlaşma Isısı (ΔvH)-kJ/molÖzgül Buharlaşma Isısı'ndan Buharlaşma Isısı hesabıxs_SpecificHv_Hv
6.Molar Hacim (Vm)-cm³/molYoğunluktan molar hacim hesabıxs_Vm_d