Adlandırılmış Grup Bilgileri

Grup AdıAlt MiktarÜst MiktarKonsantrasyon
Sıvılaştırılmış çok kolay alevlenebilir gazlar (LPG dahil) ve doğal gaz50200-

Kimyasallar

NoKimyasal AdıEşdeğerlik Faktörü
1.Metantiyol; Metil merkaptan-
2.Propan-
3.Bütan-
4.And isobutane EN-
5.Butane (containing ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8)) EN-
6.Isobutane (containing ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8)) EN-
7.2,2-Dimetilpropan; Neopentan-
8.Propen; Propilen-
9.Büten; Bütilen-
10.Butene, mixed-1-and-2-isomers EN-
11.2-methylpropene EN-
12.(Z)-but-2-ene EN-
13.(E)-but-2-ene EN-
14.1,3-Bütadien ; Büta-1,3-dien-
15.Siklopropan-
16.Klorometan ; Metil klorür-
17.Kloroetan; Etil klorür-
18.Vinil klorür; Chloroethylene EN-
19.Vinil bromür-
20.Dimetil eter-
21.Etil metil eter-
22.Metil vinil eter-
23.Etilamin-
24.Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction EN; Petroleum gas EN-
25.Petroleum gases, liquefied EN; Petroleum gas EN-
26.Petroleum gases, liquefied, sweetened EN; Petroleum gas EN-