Özellik Tahmin Edici Bilgileri

Adİdeal gaz molar hacim hesabı
ÖzellikMolar Hacim (Vm)
Birimcm³/mol
FazGaz
Fonksiyonxs_Vm_IdealGas