Özellik Tahmin Edici Bilgileri

AdMolar hacimden yoğunluk hesabı
ÖzellikYoğunluk (ρ)
Birimg/cm³
Faz-
Fonksiyonxs_d_Vm