Web Sayfası Bilgileri

Kanun No: 3681

YAHŞİHAN’DA MEYDANA GELEN PATLAMALARDA ZARAR GÖRENLERİN ZARARLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 3681

Kabul Tarihi: 22/11/1990

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/11/1990

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20710

Madde 1 - 18-19 Haziran 1986 tarihinde Kırıkkale İli'ne bağlı Yahşihan Kasabasındaki mühimmat deposunun patlaması sonucunda zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin bu zararları Devlet tarafından ödenir.

Zararların ödeme esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2 - Birinci maddede yazılı ödemeler en çok bir yıl vadeli Hazine bonolarıyla da yapılabilir.

Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

http://www.uyap.adalet.gov.tr/mevzuat/data/html/804.html (Ulusal Yargı Ağı Projesi)

2005/08/20

İlgili Kayıtlar

Askeri Kazalar

NoTarihAlan AdıİlİlçeTür
1.1986/06/18Mühimmat DeposuKırıkkaleYahşihan

Yorumlar

Kayıtlı yorum bulunmuyor.