Web Sayfası Bilgileri

LPG Dolum Tesislerine Dikkat!

"Akçagaz son olsun"

28 Temmuz 2002 tarihinde saat 08.15 sıralarında Körfez İlçe'de bulunan AKÇAGAZ Firmasına ait LPG Dolum Tesisle-rinde bir kara tankerine dolum yapıldığı sırada meydana gelen gaz kaçağının statik elektrik ile tutuşması sonucunda oluşan patlama bir anda tesiste bulunan diğer LPG tanklarına sıçramış akabinde de büyük bir yangın başlamıştır. Bu büyük felaketin ardından olay yerinde incele-meler yapan MMO Kocaeli Şubesi aşağıdaki açıklamayla kamuoyunu bilgilendirmiştir;

"Akçagaz tesislerinde başlayan yangın ile tesiste bulunan diğer LPG tankları da arka arkaya infilak etmiştir. Tüpraş 'a 1.5 km mesafede bulunan ve Rafineri güvenlik sahasının bitişiğinde kurulu olan tesiste 3 adet 100 m3 , 6 adet 60 m3 , toplam 660 m3 LPG ( 300 ton ) yanmıştır. Yangın olay yerine ilk ulaşan Tüpraş Teknik Emniyet ve Yangınla Mücadele Ekibinin daha sonra da İzmit Büyükşehir, Körfez ve Çevre İl ve İlçe İtfaiyelerinin müdahaleleri ile saat 10.30 sıralarında kontrol altına alınmış,saat 11.00 sıralarında söndürülebilmiş ve gün boyunca da soğutma faaliyetleri sürdürülmüştür.

Aynı bölge içerisinde yer alan 30 adet LPG dolum tesisi, çok sayıda akaryakıt tesisi ile TÜPRAŞ , İGSAŞ gibi tesislerin bulunduğu Körfez ilçesi ve bölge büyük bir facianın eşiğinden dönmüştür.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası heyeti olayın akabinde yerinde yapmış olduğu incelemeler sonucunda aşağıdaki saptamalarda bulunmuştur.

Odamız 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin yaratmış olduğu kayıplar örneğinde olduğu gibi son olayda yaşananları da ; 1950'ler den bu yana genişleyerek sürdü-rülen plansız bir sanayileşme ve kentleşmeyi kalkınma modeli olarak benimseyen , insanları ve kenti sermaye birikimi için ucuz işgücü ve ucuz altyapı aracı olarak ele alan, bunların sosyal ve kültürel boyutunu ve maliyetini göz ardı ederek , daha fazla para ve kazanç peşinde koşan bir "anlayışın " kaçınılmaz sonuçları olarak görmektedir.

Bölgedeki tesislerde değişik standartların uygulandığı, bazı firmaların ise hiçbir standarda uymayan işletme şartlarında faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir.

TÜPRAŞ, İGSAŞ gibi tesislerin yakın çevresinde bulunan 30 civarında LPG Tesisi , ve Akaryakıt Tesisi ile iki adet kömür tesisinin bulunduğu bölge aynı zamanda yoğun insan yerleşimini de kapsamaktadır. Bölge İmar ve İskana açık durumdadır.

Bu tür tesislere ruhsat verilmesi aşamasından önce Tank Kapasitesi ve Tank Operasyon Emniyet Mesafeleri göz önüne alınarak tesis yerleşim planının uygunluğu arazinin büyüklüğü ile birlikte ele alınarak, proje aşamasından başlayarak denetlenmelidir. Tesisin işletme ruhsatı almadan önce de mühendislik standartlarına uygunluğu denetlenmelidir.

Kaza meydana geldikten sonra alınacak önlemleri içeren Acil Planların yeterli olmadığı görülmüştür. Bütün firmalar İSEÇ (İşçi Sağlığ, Emniyeti ve Çevre) Yönetim Sistemlerini oluşturmalı, Risk Analizlerini yapmalıdır. Risk Analizlerinin sonucunda görülen eksikliklerin İyileştirme Planları ile (Remedial Action Plans) giderilmesi sağlanmalıdır.

Bu tür firmaların İş Güvenliği, Sağlığı ve Çevre konularında mutlaka uzman personel istihdam etmeleri sağlanmalıdır.

Tesislerin kontrol ve denetimlerinde mutlaka İş Emniyeti ve Mühendislik standartları, İyileştirici Eylem Planları, Acil Durum Planları ve Eğitim Planları ile bunların gerçekleştirilme seviyeleri sorgulanmalıdır.

Bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği sağlanmalıdır. Tüm denetim süreçlerinde bağımsız denetim kurumu işlevindeki kuruluşlara görev verilmelidir. TMMOB ve bağlı Odaları sahip oldukları bilgi birikimleri ve uzmanlık alanlarında kamu yararının korunması misyonuyla bu süreçlerde yer alabilmelidirler.

Her türlü parlayıcı , patlayıcı maddeyi taşıyan Karayolu Tankerleri, ülkemizde karayollarında "canlı bomba" niteliğinde dolaşmakta, halkın can güvenliğine ve çevresel değerlere karşı büyük tehdit oluşturmaktadırlar.

Tamamen denetimsiz olan bu araçların MMO gibi tarafsız ve bağımsız kuruluşlarca periyodik olarak denetlenmesi doğrultusunda Odamızın yapmış olduğu girişimlerin yetkililerce de desteklenmesi gereklidir.

İşletmeler acil durum ekipleri örgütleyerek onların gerekli eğitimi almalarını sağlamalı, destekleyici birimlerle ilişkilerini pekiştirmeli, kuruluşlar arası işbirliği sağlanmalıdır.

Çalışanların haklarının korunması gözetilmeli, çalışma yaşları ve yeterlilikleri denetlenmeli, iş kazalarının nedenleri ve sonuçlarının tüm çalışanlara doğru ve açık olarak anlatılmalıdır.

Bölgemizde meydana gelen ve çok ucuz atlatıldığına inandığımız bu olayın yinelenmemesi ve facialara dönüşebilecek endüstri kazaları ile karşılaşmamamız için yukarıda belirttiğimiz görüş ve önerilerin ışığında yetkilileri uyarıyor, konu ile ilgili bilgi ve deney birikimine sahip olan Odamızın görev almaya hazır olduğunu ilgililere ve kamuoyuna duyuruyoruz."

http://www.mmo.org.tr/izmir/bulten/2002_09/p07.htm (MMO İzmir)

2002/09  2004/10/25

İlgili Kayıtlar

Endüstriyel Kazalar

NoTarihTesis AdıİlİlçeTür
1.2002/07/28Akçagaz Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş.KocaeliKörfez

Yorumlar

Kayıtlı yorum bulunmuyor.