Web Sayfası Bilgileri

AKSA ve Yalova İlişkisi - Geçmişte Neler Yaşandı?

1- Denizçalı köyünün sahil kıyı şeridi içine, (Kelebekli göl) bölgesine 1969 yılında gelip sadece muhtarlık izniyle kurulan inşaat, 1984 yılına kadar ruhsatsızca çalıştırılmış KERESTE ATÖLYESİ olarak tanıtılmıştır.

2- 1984 yılından sonra Sağlık Bakanlığının yaptığı takipler sonucu, bu arazi üstünde AKSA Şirketine ait (9 bin ton/litre) ACN depo tankına rastlanınca, bu müessese 1. sınıf tehlikeli Gayrı Sıhhi Müessese olarak kabul edildi.

3- Depo alarak bulundurulan 9 bin ton/Lt.lik ACN kimyasalının (reaktif-kanserojen-patlayıcı-parlayıcı olması sebebiyle) bir patlama anında açığa çıkarsa, en az 1.200 m.lik yarı çaplı alanı tehlikeye atacağı tesbit edilerek, AKSA A.Ş ye 1.200 m. yarı çaplı tam daire şeklindeki araziyi satın alıp GSM 16. madde gereğince derhal satın alıp (istimlak kanunu 8. maddesine uygun şekilde) kendi mülkiyetine katması ve yasal bir Sağlık Koruma Bandı oluşturmasını Sağlık Bakanlığı 1988 yılında emretti.

4- Olması gereken bu SKB halen tecelli etmediği nedeniyle, 1988 yılından beri AKSA A.Ş sadece geçici (pilot) işletme ruhsatıyla ticaret yapmaktadır. Bu hukuka aykırı bir durumdur.

5- Mayıs 1998 yılında yapılan Yalova Kongresinde, bir deprem-patlama-sabotaj ya da iş kazası sonrası, açığa çıkacak o kimyasalların, Yalova'ya çok büyük zarar vereceği ve bu tehlikeyi aksanın bertaraf edemeyeceği dile getirilmişse de Aksa bu uyarıların hepsini küçümsemiştir.

6- 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi (depremin merkezi Yalova merkezine en az 60 km olduğu halde) sırasında, KAF hattı üstünde kurulan, bataklık alandan elde edilen arazi üstündeki ACN depolarından üç tankı patlamış ve açığa (Halk Sigorta Kayıtlarına göre) en az 7 bin ton/litre kanserojen kimyasal madde olan siyanür buharı çok büyük çevre katliamına sebep olmuş, AKSA bu ACN zararını 2 trilyon lira olarak Halk Sigortadan tahsil etmiştir.

7- Taşköprü Beldesinde oturan Av. Ayşe AYDEMİR, halkla beraber, (enkaz altında yüzlerce komşusunu canlı olarak bırakarak) İznik Gölü kıyılarına kadar kaçtığı ve bu acıların tümünü komşularıyla birlikte yaşadığı için, hak arama amaçlı olarak Yalova Mahkemelerine baş vurmuştur.

8- 11 Kasım 1999 tarihinde Yalova Asliye Hukuk Mahkemelerinde tazminat davaları açan ve 189 komşusu için 2008 yılına kadar mahkemelerde koşturan Av.Ayşe AYDEMİR, her bir komşusu için kişi başına 1.500 TL. maddi-manevi tazminat kazanmışsa da bu kararların yetersiz ve haksız olduğu gerekçesiyle Türk Hükümetini AİHM ne şikayet etmiş ve haklı bulunmuştur. İlk etapta AİHM, şiikayette bulunan Av.Ayşe AYDEMİR ve müvekkilleri için 143.500 Euroluk tazminata hükmetmiş ve bu tazminatların en kısa zamanda ödenmesi gerektiğinin yazısını T.C Hükümetine bildirmiş 16.09.2010 tarihine kadar süre vermiştir. Yani AKSA A.Ş yüzünden şu anda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bile suçlanmış. tazminata çarptırılmıştır.

9- Ayrıca AKSA A.Ş.nin insanlara ve çevreye verdiği zararın cezalanması için, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına SUÇ DUYURUSUNDA bulunmuş, bu suçların tümünü zamanında AKSA GENEL Müdürü olan Selçuk Ergin üstlenmiştir. Yalova 1. Asliye Ceza mahkemesinde eski TCK.383 maddesi gereğince açılan 2002/556 E. sayılı dosyadan sürdürülen ceza davası sırasında KANSERDEN vefat eden genel müdür Selçuk Erginin vefatı nedeniyle, ceza dosyası (ölüm sebebiyle) tamamlanamadan düşürülmüştür. 11. Haziran 2003 tarihinde vefat eden genel müdür, tüm suçları üstlenmiş ve cezalanmak üzereydi.

10- 25. Mayıs 2000 tarihinde Taşköprü Beldesinde bir Doğalgaz Çevrim Santrali kurmak için AKSA A.Ş nin yaptırdığı ÇED toplantısında, halk bu santralin kurulmaması yönünde çok şiddetli tepki vermiştir. 2007 yılına kadar, bir doğal gaz santrali kurmak için (700 mw.lık) her yolu deneyen aksa a.ş bunda muaffak olamayınca bu defa kömür santrali kurmak için yola çıkmıştır

11- 20 Şubat 2007 yılında Taşköprü Beldesinde yapılan AKSA KÖMÜRLÜ AKIŞKAN YATAKLI TERMİK SANTRALİ istemli ÇED toplantısında halk yine tepki vermiş ve o termik santralin kurulması için sunulan 2006 tarihli ÇED raporuna şiddetle karşı çıkmıştır. 2008 tarihinde kendi başına br ÇED dosyası hazırlayan AKSA şirketinin bu raporunu Yalova CHP yönetimi mahkemeye vermiş ve halen Danıştay aşamasındadır.

12- Yalova Kent Konseyi tarafından yapılan ihbarlar değerlendirilerek, AKSA şirketinin, Kıyı Kenar Şeridini ihlal edecek şekilde denizi 500 metrekare kaçak olarak doldurduğu, en az 5 bin metrekarelik alana kaçak olarak kömür deposu inşaa ettiğini, ayrıca kaçak olarak bir kömür yakma kazanı bacası inşaa ettiğini 12.11.2009 tarihinde yaptığı yazılı başvuruyla Taşköprü belediyesine şikayet etmiş ve ve tespit sonucu, bu her üç kaçak imalatın da mühürlenmesini sağlamıştır.

13- 09.02.2007 tarihinde askıya çıkan Yalova Altlık 1/25.000.lik planlarında, Taşköprü Beldesi sınırlarının %80 gibi arazisinin AĞIR SANAYİYE tahsis edilip bunu Sanayii Bakanlığından görüş almadan işleyen Yalova Valiliğine karşı o planın iptali yönünde dava açan Sanayi Bakanlığı, bu davasının Bursa 3. İdare Mahkemesinin 2008/5 Esas sayılı dava dosyası yoluyla, iptalini sağlamış ve bu kar kesinleşmiştir. Çünkü o termik santral bu bölgeye kurulmak isteniyor ve AKSA şirketinin SKB satın alınması sorumluluğundan kurtarılmak istenmesi isteniyordu. Hem 1/25.000.lik Yalova Şehir Altlık Planında hem körfez Bölgesi 1/50.000.lik stratejik çevre planında, bu alana termik santrali işlenmesi asla söz konusu değildir.

14- Hem Taşköprünün 1/1000.lık ve 1/5000 binlik nazım imar ve çevre şehir planında hem Yalovanın 1/25.000.lik Şehir Altlık planında hem Körfez Bölgesinin 1/50.000.lik Bölge Stratejik planında, Bu bölgeye, KAF hattı üstünde, bataklıktan elde edilmiş alanda, Kelebekli Göl mevkisinde, yerleşim alanlarının ortasında, kamu hizmetii ve askeri hava alanın yanı başında, tarım alanlarının göbeğinde, Kıyı Kenar Çizgisini, Kıyı Kanununu ihlal edecek şekilde, şu anda en az 32 kadar kimyasal patlayıcı-parlayıcı ve kanserojen ACN tanklarıyla iç içe böyle bir termik santral kurulması şu ana kadar asla uygun görülmemiş, planlara işlenmemiş iken, Taşköprü Belediyesi, kaçak yapılan tüm termik santral ünitelerini mühürlemiş ve yıkım kararlarını çıkararak, 600 bin Lira değerinde para cezasına çarptırmıştır.

15- Bu mühürleme ve para cezası içeren Taşköprü Belediye Meclisi Üyelerinin kararlarını, AKSA şirketi Bursa 1. İdare Mahkemesinde 2010/161 Esas sayılı dava dosyasından ve Bursa 3. İdare Mahkemesinin 2010/195 Esas sayılı dava dosyaları yoluyla İPTAL ettirmek istemişse de, bu mahkemeler o belediye meclisi kararlarını halen iptal etmemiştir. Yani o kaçak imalatların tümünün yıkılması gerekiyor.

16- Taşköprü Belediyesi, AKSA A.Ş nin bu imalatlarını yıkmaktan kurtarmak için, 04.01.2010 Tarih ve 8 sayılı-03.02.2010 Tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis Üyeleri kararıyla, 1/1000.lik ve 1/5 000.lik belediye nazım imar planlarına KÖMÜR SANTRALİ lejantlarını işleyerek askıya çıkarmıştır. Belediyenin yasal ihale ile atanmış Şehir Plancısı, böyle bir planın işlenmesinin hukuka aykırı olacağı gerekçesiyle, bu lejantların çizimine karşı çıkınca, AKSA A.Ş Seyithan ÇAMUR isimli, yasal yetkisi olmayan harici bir plancıya, bu planların işlettirilmesini sağlayınca, Taşköprü Çevresinden 538 kişi itiraz dilekçesi verip o plana karşı çıkmıştır.

17- 03.03.2010 tarihli meclis kararıyla Taşköprü Belediyesi bu plan lejantlarına yapılan itirazları ret etmiştir. Bu termik santral lejantlarının işlendiği planlara karşı yine sadece Av.Ayşe AYDEMİR Bursa 3. İdare Mahkemesinde İPTAL davası açıp Yürütmenin Durdurulmasını Talep etmiş 17 Nisan 2010 tarihinden beri mahkemede olan iptal davası dosyası, Taşköprü Belediyesinin Savunmasını beklemektedir. Ayrıca bu termik santral plan lejantlarına karşı Çiftlikköy Kaymakamlığı tarafından da iptal davası açıldığı öğrenilmiştir. Ama bu dava dosyasının, hangi aşamada olduğu henüz bilinmemektedir

18- Halen yıkım kararı yürürlükte olan, mahkemelerin bu yıkım kararlarını iptal etmediği, para cezalarını onayladığı halde, Yalova İnşaat Mühendisleri Odası'nın kömür yakma bacası inşaatına kurulma izni veren (takılıp-sökülen demir baca kısmının imalatına) bir belgeye dayanılarak, on yıldır olumsuz rapor veren Yalova Hava Meydan Komutanlığından 05.02.2010 tarihinde bile olumsuz görüş belgesi geldiği halde yine aynı kurumun 14 Mart 2010 tarihli bir olumlu görüş veren yazısına dayanılarak, bu termik santral inşaatına devam edildiği bilinmektedir.

19- Av. Ayşe AYDEMİR'in 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında dava açan 189 komşusundan 17 kişi şu ana kadar (11 yıl içinde) kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir. AKSA A.Ş nin, yarattığı çevre felaketini önlemeye çalışanlardan Astsubay Osman TOSYA 27 Temmuz 2003 yılında Ankara - GATA hastanesinde(4.5 yıl süren tedaviden sonra) AKCİĞER FİBRASYONU sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Hava Meydanı İtfaiye Komutanı Cemil ÖZKALAY (davacılardan) 11 yıldır kanser tedavisi görmektedir. Ve halen Altınkum Sitesinde (Taşköprü) 5 komşu daha kanser tedavisi gördüğü tespit edilmiştir

Not: Bu bölüm, olayların son 11 yıllık kısmını bizzat yaşamış Avukat Ayşe Aydemir tarafından kaleme alınmıştır.

http://www.yacep.org/haber/haber_detay.asp?haberID=56 (Yalova Çevre Platformu)

2010/07/13  2011/01/27

İlgili Kayıtlar

Endüstriyel Kazalar

NoTarihTesis AdıİlİlçeTür
1.1999/08/17Akrilik Kimya San. A.Ş. (AKSA)YalovaÇiftlikköy

Yorumlar

Kayıtlı yorum bulunmuyor.