Referans Bilgileri

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

K. Gökhan ELGİN

Proceedings of Kocaeli 2007 International Earthquake Symposium

706-712, 2007

Ülke olarak yüksek deprem riski olan Türkiye’de, İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığı, yüksek nüfusu ve ticari/sanayi yoğunluğundan dolayı en hassas bölgedir. Yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki yıllarda İstanbul’u doğrudan etkileyecek olan bir deprem olma olasılığı, büyük orandaki insan kaybı ile birlikte Türkiye genelinde sosyal, fiziksel, çevresel ve finansal boyutlardaki duraklamaları beraberinde getirecektir. Bu kapsamda, mevcut yara sarmaya dönük reaktif politikaların proaktif, zarar azaltmaya ve önlemeye yönelik yaklaşımlar hale getirilmesi gerekmektedir.

Dünya Bankası tarafından finanse edilen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP) bütüncül afet yönetiminin uygulanmasında önemli bir adım olmuştur. Projenin temel amacı;afet yönetimi konusundaki kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi, halkın acil durumlara hazırlık ve müdahale bilincinin arttırılması, öncelikli kamu binalarının sismik risk karşısındaki durumlarının incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına bağlı olarak güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması, kültürel ve tarihi miras kapsamındaki binaların sismik risk envanterinin çıkarılması ve projelendirilmesi ile imar ve yapı mevzuatının daha etkin uygulanabilmesine yönelik destekleyici önlemler alınarak, İstanbul'un muhtemel bir depreme hazırlığının geliştirilmesidir. Bu kaspamda, ISMEP Projesi 3 bileşenden oluşmakta ve tüm faaliyetler İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından uygulanmaktadır.

Bildiriler Kitabı Bölümü

Dosyalar

Makale (200.13KB)

İlgili Kayıtlar

Konu Başlıkları

NoBaşlık
1.Doğal Afetler » Önemli Doğal Afetler » İstanbul Depremi (20??)

Yorumlar

Kayıtlı yorum bulunmuyor.