Referans Bilgileri

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 270'inci maddesi mucibince İktisat Vekaletinin de mütaleası alınarak vekaletimizce tanzim edilen gayri sıhhi müesseselerin sınıflarını gösterir liste

1934/12

RG No: 2870

RG Tarihi: 1934/12/03

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti

Mevzuat

Dosyalar

Genelge (151.27KB)

İlgili Kayıtlar

Referanslar

NoTürYazarlarBaşlıkTarih
1.Türkiye Büyük Millet MeclisiUmumi Hıfzıssıha Kanunu1930

Yorumlar

Kayıtlı yorum bulunmuyor.