Referans Bilgileri

Umumi Hıfzıssıha Kanunu

Sayı: 1593, 1930/04/24

RG No: 1439

RG Tarihi: 1930/04/24

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Mevzuat

Dosyalar

Kanun metni (636.00KB)
Kanun metni (187.34KB)

İlgili Kayıtlar

Referanslar

NoTürYazarlarBaşlıkTarih
1.Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekaletiUmumi Hıfzıssıhha Kanununun 270'inci maddesi mucibince İktisat Vekaletinin de mütaleası alınarak vekaletimizce tanzim edilen gayri sıhhi müesseselerin sınıflarını gösterir liste1934
2.Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekaletiBirinci sınıf gayri sıhhi müesseseler1939
3.Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekaletiUmumi Hıfzıssıhha Kanununun 270'inci maddesi mucibince İktisat Vekaletinin de mütalaası alınarak Vekaletimizce tadilen tanzim edilen gayri sıhhi müesseselerin sınıflarını gösterir liste1943
4.Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıUmumi Hıfzıssıhha Kanununun 270'inci maddesi gereğince Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının da mütalaası alınarak Bakanlığımızca tadilen düzenlenen gayrısıhhi müesseselerin sınıflarını gösterir liste1952
5.Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıGayrısıhhi Müesseselere ait Yönetmelik1968
6.Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıGayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği eki gayrisıhhi müesseselerin sınıflarını gösterir Listenin bazı sıralarına ilavelere ait Yönetmelik1972
7.Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıGayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği Eki Gayri Sıhhi Müesseselerin Sınıflarını Gösterir Listenin birinci sınıflar bölümüne ilaveye dair Yönetmelik1975
8.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı208 sayılı Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği eki Gayri Sıhhi Müesseselerin sınıflarını gösterir listenin bazı sıralarına ilaveler ve bazı sınıflarının değiştirilmesine ait yönetmelik1979
9.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı208 Sayılı Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği Eki Gayrı Sıhhi Müesseselerin Sınıflarını Gösterir Listenin Bazı Sıralarına ilaveler ve Bazı Müesseselerin Sınıflarının Değiştirilmesine Ait Yönetmelik1981
10.Sağlık BakanlığıGayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği1995
11.Sağlık BakanlığıGayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’ne Bir Geçici Madde İlavesine Dair Yönetmelik2000
12.Sağlık BakanlığıGayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2003
13.Sağlık BakanlığıGayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2003
14.Sağlık BakanlığıGayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik2005

Yorumlar

Kayıtlı yorum bulunmuyor.