Referans Bilgileri

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 270'inci maddesi mucibince İktisat Vekaletinin de mütalaası alınarak Vekaletimizce tadilen tanzim edilen gayri sıhhi müesseselerin sınıflarını gösterir liste

1943/01

RG No: 5299

RG Tarihi: 1943/01/08

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti

Mevzuat

Dosyalar

Genelge (218.46KB)

İlgili Kayıtlar

Referanslar

NoTürYazarlarBaşlıkTarih
1.Türkiye Büyük Millet MeclisiUmumi Hıfzıssıha Kanunu1930

Yorumlar

Kayıtlı yorum bulunmuyor.