Konu Başlığı Bilgileri

Afet Yönetimi

Afet yönetimi ile ilgili bilgiler bu konu başlığı altında yer almaktadır.

İlgili Kayıtlar

Referanslar

NoTürYazarlarBaşlıkTarih
1.Türkiye Büyük Millet MeclisiUmumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun1959
2.T.C. İmar ve İskan BakanlığıAfet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik1975
3.-Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik1988
4.-Başbakanlık Kriz Yönetimi Merkezi Yönetmeliği1996
5.T.C. Bayındırlık ve İskan BakanlığıAfet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1997 Deprem Yönetmeliği)1997
6.Bakanlar KuruluBaşbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname1999
7.Bakanlar KuruluBaşbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname2000
8.M. Hakan ÖzbaranDeprem Felaketi Sonrasında Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ve Sayıştay Denetimi Dışında Kalan Kamu Fonları2001
9.Dr. Abdullah YılmazTürk Kamu Yönetiminin Sorun Alanlarından Biri Olarak Afet Yönetimi2003
10.Kürşat Esat ALYAMAÇ ve Ali Sayıl ERDOĞANGeçmişten Günümüze Afet Yönetmelikleri ve Uygulamada Karşılaşılan Tasarım Hataları2005
11.Recai AkyelTürkiye kamu yönetiminde afet yönetimi2005
12.Recai AkyelAfet Yönetim Sistemi: Türk Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma2007
13.T.C. Bayındırlık ve İskan BakanlığıDeprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik2007
14.T.C. Bayındırlık ve İskan BakanlığıDeprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik2007
15.AKOMIstanbul Metropolitan Municipality Studies on Disaster Preparedness2007
16.Süleyman Pampal ve Bülent ÖzmenTürkiye'nin Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi Gerçeği2007
17.Bakanlar KuruluBinaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik2007
18.S. Savaş Durduran ve Abdurrahman GeymenTürkiyede Afet Bilgi Sistemi Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi2008
19.M. E. BarışEffectiveness of Turkish disaster management system and recommendations2009
20.Bakanlar KuruluAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun2009
21.Bakanlar KuruluBinaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2009

Yorumlar

Kayıtlı yorum bulunmuyor.